Zmluvné právo

Advokátska kancelária PETKOV & Co zabezpečuje pre svojich klientov komplexný právny servis vo vzťahu ku všetkým zmluvným typom upraveným v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako aj k atypickým zmluvám podľa potrieb a špecifických požiadaviek svojich klientov. Zmluvy sa pripravujú v slovenskom a/alebo anglickom jazyku.
Služby advokátskej kancelárie v tejto oblasti pokrývajú celý proces vytvárania návrhov zmlúv, pripomienkovania návrhov zmlúv, účasť na konzultáciách a predzmluvných rokovaniach so súčasnými alebo budúcimi zmluvnými partnermi svojich klientov.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest