Energetika a životné prostredie

Advokátska kancelária PETKOV & Co má v oblasti práva ochrany životného prostredia a energetiky skúsenosti, vďaka ktorým je schopná svojim klientom poskytnúť komplexné právne služby a právne poradenstvo, v rámci ktorého je nevyhnutné zohľadňovať špecifiká vyplývajúce z požiadavky vysokej ochrany životného prostredia a špecifiká regulácie podmienok podnikania v oblasti energetiky.
 
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
 
  • poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a obchodu s elektrinou, plynom, teplom a obnoviteľnými zdrojmi energie,
  • poradenstvo v oblasti obchodovania s nerastnými surovinami a odpadom (nakladanie s odpadom a obalmi),
  • poradenstvo v oblasti zodpovednosti za ekologické škody,
  • zastupovanie klientov v sporoch a v správnych konaniach týkajúcich sa správnych deliktov v oblasti práva životného prostredia.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest