Konkurz a reštrukturalizácia

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje svojim klientom komplexné právne služby aj v oblasti konkurzného konania a reštrukturalizácie.
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
·        poradenstvo dlžníkom s riešením ich úpadku, príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu,
·        zastupovanie veriteľov vo všetkých typoch konkurzných konaní a pri reštrukturalizácii a právne poradenstvo pri plnení s tým súvisiacich zákonných povinností (najmä spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch),
·        poradenstvo pri reorganizácii a reštrukturalizácii obchodných spoločnosti.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest