Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje svojim klientom v oblasti nehnuteľností a stavebníctva komplexné právne poradenstvo.
 
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
·        poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie,
·        poradenstvo pri developmente, plánovaní a výstavbe nehnuteľností,
·        poradenstvo pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností (pozemkov, bytových a nebytových priestorov),
·        príprava zmluvnej dokumentácie podľa potrieb klienta (akvizičné zmluvy, nájomné a podnájomné vzťahy, záložné zmluvy a zmluvy o vecných právach, návrhy dokumentácie potrebnej pre vykonanie rozhodnutí o zápisoch a pod.),
·        zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest