Fúzie a akvizície (M&A)

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje v oblasti M&A agendy právne služby zamerané na rôzne formy akvizícií (share deal, asset deal, prevody podnikov alebo ich častí, realizácia fúzii), joint venture a ďalších foriem M&A nastavení. Poskytujeme právne poradenstvo pri realizáciách investičných zámerov domácich aj zahraničných investorov v najrozmanitejších segmentoch trhu.
 
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
·        poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií,
·        prípravu transakčnej dokumentácie,
·        zastupovanie klientov na rokovaniach, vedenie rokovaní,
·        právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií,
·        aktívnu spoluprácu s daňovými, finančnými a inými odbornými poradcami,
·        poradenstvo ohľadom problematiky súťažného práva (koncentrácie),
·        analýzy právnej úpravy fúzií, akvizícií a súvisiacich otázok,
·        poradenstvo pri realizácií transakcie a post-transakčného nastavenia spoločnosti.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest