10.02.

Neoprávnené použitie maďarských spoplatnených ciest

Aktuálne informácie

Nižšie si môžte stiahnuť informácie pre užívateľov spoplatnených ciest v Maďarsku vo veci ich neoprávneného použitia vrátane plnomocenstva.

Informácie k sankčným poplatkom kontroly po 1.1.2018
Plnomocenstvo nemzeti utdijfizetesi szolgaltato zrt petkov co
Informácie k sankčným poplatkom kontroly po 1.1.2019 ii
Informácie k sankčným poplatkom kontroly po 1.1.2020
Informácie k sankčným poplatkom kontroly po 1.1.2021