11.01.

Neoprávnené použitie maďarských spoplatnených ciest

Vymáhanie pohľadávok - aktuálne informácie

Nižšie si môžte stiahnuť informácie pre užívateľov spoplatnených ciest v Maďarsku vo veci ich neoprávneného použitia, ako aj plnomocenstvá a relevantné právne predpisy Maďarska, konkrétne nariadenie o poplatkoch v anglickom a maďarskom jazyku a zákon o cestnej preprave v úplnom znení. 

plnomocenstvo nemzeti utdijfizetesi szolgaltato zrt petkov co
nariadenie o poplatkoch en
nariadenie o poplatkoch hu
zocp uplne znenie hu
Decree 37 2007 effective from 1.1.2018 EN
Decree 36 2007 effective from 1.1.2018 EN
Nariadenie 37 2007 ucinne od 1.1.2018 HU
Nariadenie 36 2007 ucinne od 1.1.2018 HU
Informácie k sankčným poplatkom kontroly po 1.1.2018
Informácie k sankčným poplatkom kontroly do 31.12.2017