11.01.

Neoprávnené použitie maďarských spoplatnených ciest

Právne predpisy

Nižšie si môžte stiahnuť relevantné právne predpisy Maďarska týkajúce sa užívateľov spoplatnených ciest v Maďarsku vo veci ich neoprávneného použitia, konkrétne nariadenie o poplatkoch v anglickom a maďarskom jazyku a zákon o cestnej preprave v úplnom znení. 

Decree 37 2007 effective from 1.1.2018 EN
Decree 36 2007 effective from 1.1.2018 EN
Nariadenie 37 2007 ucinne od 1.1.2018 HU
Nariadenie 36 2007 ucinne od 1.1.2018 HU
Decree 36 2007 effective from 1.1.2019 EN
Nariadenie 36 2007 ucinne od 1.1.2019 HU
Decree 37 2007 effective from 1.1.2019 EN
Decree 37 2007 effective from 1.1.2019 HU
Nariadenie 36 2007 účinné od 1.1.2019 SK
Zákon z roku 1988 č. I. o cestnej premávke HU