13.04.

Oznam pre užívateľov spoplatnených ciest v Maďarsku

V nedeľu sa koná údržba systému na predaj oprávnení na spoplatnené cesty v Maďarsku

Z dôvodu naplánovanej aktualizácie a údržby systému dňa 15.04.2018, bude v nedeľu v noci medzi 1:00 hod a 5:00 hod prerušený predaj oprávnení na spoplatnené cesty v Maďarsku.

Aktualizácia a údržba systému sa vzťahuje jednak na predaj e-matríc, ako aj na e-mýtny systém (HU-GO), ktorý platí pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t. V avizovanom časovom intervale preto nebude možné si zaobstarať predmetné oprávnenia (e-matrica, HU-GO).  V zákazníckej kancelárií NÚSZ Zrt. pri odpočívadle M3 Szilas nebudú prístupné ani ďalšie služby poskytované zákazníkom.

Dôležitá informácia: V zmysle novelizovaného Nariadenia o poplatkoch, ktorý je v platnosti od 01.01.2018, spoločnosť NÚSZ nevyrubí sankčný poplatok pre motorové vozidlá prevádzkované bez platného oprávnenia po dobu 60 minút po ukončení avizovaného prerušenia prevádzky. Výnimka akceptácie 60 min. sa ale nevzťahuje na nákladné vozidlá nad 3,5 t patriace do mýtneho systému HU-GO.

Odhliadnuc od horeuvedených informácií však naďalej platí, že na spoplatnený úsek je možné vstúpiť len s platným oprávnením. Z toho vyplýva, že predmetné oprávnenia sa oplatí zakúpiť vopred, ešte pred prerušením prevádzky na webovej stránke https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ , resp. na webovej stránke https://hu-go.hu/, taktiež v zákazníckych kanceláriách Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. a predajných miestach, alebo cez SMS, mobilnú aplickáciu (Nemzeti Mobilfizetési Rendszer).

Technický zákrok sa nevzťahuje na palubné prístroje OBU nákladných vozidiel nad 3,5 t, za predpoklad, že sa postarali o to, aby v avizovanom čase mali potrebný zostatok pre absolvovanie plánovanej cesty. Ak je možné predpokladať, že zostatok nebude postačujúci, odporúčame, aby si zabezpečili platné oprávnenie.

NÚSZ SAJTÓKÖZLEMÉNY Értékesítési rendszer karbantartási szünet 20180412