08.09.

Nové sídlo

Oznam o zmene sídla spoločnosti
Dňa 1. septembra 2017 došlo k zmene sídla našej spoločnosti. Aktuálne nás nájdete na adrese Šoltésovej 7325/14 v Bratislave (budova Milton House).